Iwona Kuś – psycholog, psychoterapeuta

Pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematu i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Czym się zajmuję:

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego dla osób dorosłych. Łączę nurty Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CognitiveBehaviorTherapy), Terapii Schematu (SchemaTherapy) oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution FocusedBriefTherapy).

Pomagam w sytuacjach, gdy doświadczasz następujących trudności:

  • towarzyszy Ci długotrwały stres, rozdrażnienie, a emocje wymykają się spod kontroli,
  • masz obniżony nastrój lub odczuwasz chroniczne zmęczenie,
  • masz poczucie, że w Twoim życiu pojawił się chaos, a praca straciła sens,
  • odczuwasz napięcie po utracie pracy lub niechęć do planowania dalszej kariery,
  • doświadczasz przemocy w domu lub miejscu pracy i poszukujesz najlepszych dla siebie w danej sytuacji rozwiązań,
  • jesteś zaangażowana/y w konflikty rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać,
  • odczuwasz trudność w godzeniu ról (często dotyczy kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym),
  • doświadczasz choroby w rodzinie lub chorujesz na przewlekłą chorobę i nie wiesz jak sobie z tym radzić,
  • doświadczasz problemów osobistych (rozwód, strata bliskiej osoby, utrata zwierzęcia, trudności finansowe).
  • chcesz wzmocnić własną samoocenę.

O mnie:
Jestem psychologiem (Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyłam staże kliniczne na: Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Rehabilitacji w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” oraz Oddziale Chorób Afektywnych, Oddziale Całodobowym oraz Dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie); szkolenia z Terapii Schematów osób dorosłych dla zaburzenia osobowości: narcystycznej, typu borderline, obsesyjno-kompulsyjnej, unikającej i zależnej; wieloetapowe szkolenie certyfikacyjne w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, akredytowane szkolenie dla mediatorów (Polskie Centrum Mediacji). Od wielu lat uczestniczę w warsztatach oraz seminariach dla branży psychologicznej oraz staram się na bieżąco podnosić kwalifikacje w zawodzie psychologa i terapeuty. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.